Umawianie wizyt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Data wizyty (wymagane)

Nazwa zabiegu

Wypełniając powyższy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów umawiania wizyt i kontaktu w sprawie ich realizacji. Twoje dane nie będą wykorzystywane do innych celów.

HB CLINIC, ul. Górczewska 82, Warszawa właściciel serwisu hbclinic.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest HB CLINIC z siedzibą przy ul. Górczewskiej 82, 01-401 Warszawa; NIP: 837-163-89-59.
W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: info@hbclinic.pl.

Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przedstawienie oferty naszych usług w odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie poprzez adres e-mail

Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego i poczty e-mail: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść zapytania.
Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę hbclinic.pl (np. telefonicznie) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, umówienia wizyty, przypomnienia o wizycie, zapisania w kalendarzu elektronicznym Versum.

Przekazywanie danych osobowych

Dostawcy usług

Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu i rejestracji Państwa na zabiegi, oto wykaz dostawców:
- VERSUM SP Z O O (KRS: 0000581756, NIP: 9372676744, REGON: 362795750),Bielsko-Biała
Kod pocztowy: 43-300, Ulica: Cieszyńska 90 - gromadzi dane tylko w celu stworzenia kalendarza wizyt oraz umożliwienia kontaktu z Państwem w przypadku przypomnienia o wizycie, udzielenia informacji o zabiegu, zmiany terminu zabiegu oraz innych czynności wymagających kontaktu z Państwem w celu prawidłowego zrealizowania zakupionych przez Państwa usług.
- Serwer należący do HOME.PL - przechowuje Państwa Dane w postaci przesłanych do nas maili - nie otwiera ich i nie wykorzystuje danych w nich zawartych dalej.

Organy Państwowe

Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
- cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: info@hbclinic.pl

PARTNERZY
Placówka medyczna
hbclinic.eu